Growth Marketing – Nødvendig å implementere for å overleve!

Growth Marketing, er det nødvendig? Ja, det er avgjørende! De største selskapene driver med dette, Facebook, Instagram, Google og mange fler. Growth Marketing er en prosess der det utføres rask eksperimentering på tvers av avdelinger, for å finne den mest effektive måten å vokse raskest på.

 how many experiments we do per year, per month, per week, per day. Being wrong might hurt you a bit.. but being slow will kill you.

Forskjellen på Growth Marketing og tradisjonell markedsføring

Pirate Funnel:

Med tradisjonell markedsføring er de kun opptatt med å få mennesker til å besøke deres nettside, altså øke trafikken. Ser vi på Growth Marketing fokuserer de på hele prosessen ved kundereisen. En Growth hacking team ville vært opptatt av alle stegene vist ovenfor, som inngår å få kundene til deres nettside, få dem til å melde seg på, gi en god første bruker erfaring, sikre at de kommer tilbake, får kundene til å invitere andre og eksperimentere på ulike prisstrategier.

En ting som skiller tradisjonell markedsføring og Growth Marketing er de fleste tradisjonelle markedsførere bruker mye ressurser på kampanjer, mens Growth markedsførere fordeler ressursene på eksperimentering, og kampanjer. Dette gjør de ved å først eksperimentere, deretter se hva som fungerer og investere de resterende ressursene på det som funker. Ved å gjøre dette vil man skaffe data på hva som fungerer enn å kjøre kampanjer som man ikke har anelse på om funker.

Etablere Growth Mindset

De fleste arbeidsgivere nå er opptatt av hva slags Mindset en deltager har, da de foretrekker en med Growth Mindset. Vi kan skille mellom to ulike Mindset – Growth & Fixed Mindset.

Fixed Mindset

Personer med Fixed Mindset unngår problemer og konflikter, da fordi de frykter å faile. De fleste som har Fixed Mindset tror at kvaliteter som intelligens eller talenter er medfødt, og at disse kvalitetene er grunn til suksess. Personer med slik Mindset setter grenser og går aldri ut av sin komfort sone, dette fører at de nesten aldri oppnår det som er ønskelig.

Growth Mindset

Personer med Growth Mindset ser på problemer som en mulighet til å vokse, og finner utfordringer spennende. Folk med denne typ Mindset tror på at nye egenskaper/evner skapes ved øving, dette fører til at de har et godt forhold til å lære nye ting.

Tips for etablering av Growth Mindset

  • Være villig til å prøve, feire prøvingen uansett resultat.
  • Forstå at å mislykkes er en del av å lære, og prøver man hardt vil man oppnå ønsket resultat.
  • Øving gjør mester, ja dette er noe vi hører hele tiden! Men det er den eneste løsningen, gjennom tiden vil du trene muskelen og etablere et Mindset vi alle ønsker. For hver gang vi failer, blir vi bedre!

Growth Mindset er utrolig viktig hvis man skal drive med Growth Marketing, da det hele starter hos hver enkelt person. Da hva slags Mindset en har utgjør hvor mye man vokser. Målet er da å bygge Generic Growth Team med Growth mentalitet.

G.r.o.w.s. process

G.R.O.W.S process er en prosess hvor man går steg for steg, med et formål på å gi høyest vekst. Før man setter i gang med GMP bør deres Business Model Canvas være 80% gyldig, klikk HER for å lære mer om BMC. 

Før vi går videre til GMP er det viktig å ha de grunnleggende tingene på plass, som hva slags behov/problem du løser i markedet og hvem som er dine målgrupper/segmenter.

G.R.O.W.S Prosessen består av 5 steg, og de lyder slikt;

1) G – Gather Ideas

2) R – Rank Ideas

3) O – Outline Experiment Design

4) W – Work

5) S – Study results

1. Gather Ideas

Første steget går ut på å samle ideer, dette er viktig for å kunne forbedre den ene metricen (OMTM). Ideene som blir samlet opp skal være basert på hvordan å forbedre den viktigste metricen, og kan presenteres i møter. Det finnes ulike verktøy man kan benytte for å samle på ideer.

2. Rank Ideas

I dette steget er det viktig å kunne prioritere ideer, dette kan man gjøre ved å benytte en prioriterings rammeverk for å kunne se hvilken ide som stiller best med høyest poeng. Den som stiller sterkest er den ideen/ideer som skal videre til neste steg, eksperimentering.

3. Outline Experiment Design

Ideene som stiller best med høyest rank, skal det designes et eksperiment for. Ved å gjøre dette og gjennomføre eksperimentet kan vi enten bekrefte eller avkrefte om disse ideene var gode. Ved gjennomføring av eksperiment på ideene vil dette kunne fortelle oss om hva som funker og hva som ikke funker før man går til neste steg.

4. Work

I dette steget skal man sette inn all arbeidet og gjennomføre det. Get Shit Done!

5. Study Results

Å studere resultater er utrolig viktig, da vi kan se på hva som egentlig funker og ikke satse på noe blindt. Dersom man ikke studerer resultater så vil man ikke skjønne hvordan ting skal forbedres, og alt av investering på forbedring vil være bortkastet!

Vi pleier å se på kvantitative data, men vi bør også se på kvalitative data og skjønne hvorfor en ting funker/ikke funket! Ved å gjøre dette vil man kunne lære å forstå kundene og produktet vårt. Ikke minst vil man kunne lage et enda bedre eksperiment neste gang.

Slik forsetter prosessen, ved at den gjentar den, GROWS, GROWS, GROWS! Helt til du endelig klarer å treffe den store gevinsten! Det kalles en Growth hack, da man finner den perfekte ting som fungerer og gir din virksomhet vekst!

Kunnskap lært av Lars Bratsberg under gjesteforelesning ved høyskolen Kristiania.

G.R.O.W.S Process

Video om G.R.O.W.S prosessen, dersom du ønsker å lære mer om Growth Marketing er det bare å sjekke ut Growth Tribe´s kanal på youtube.

Lukk meny