Business Model Canvas

Skal man gå fra idefasen til markedet, trengs det en forretningsmodell. Da en forretningsmodell beskriver hvordan ting gjennomføres i praksis. Business Model Canvas er en måte å utvikle forretningsmodeller på som mange bruker, og hvor man finner til mange ulike forklaringer og måter å gjøre det på. Nederst i siden vil det bli oppgitt ulike kilder du kan benytte dersom du finner dette interessant og nyttig samt en video.

For å bygge en suksessfull forretningsmodell kan vi benytte av oss verktøyet BMC, som består av 9 byggeklosser. Med Business Model Canvas er det enkelt å gjøre justeringer, da det kan være nyttig å utføre oppdateringer ofte.

De ulike byggeklossene beskrives følgende; Figuren nedenfor illustrerer de 9 byggeklossene.

1) Kundesegmenter – Hvem er kundene? Hvem er målgruppen din og finner vi til flere kundesegmenter du tilbyr dine tjenester/produkter til? Hvem er virksomhetens viktigste kunder og hvem skal vi fokusere på?

2) Verdiløfte – Hva er det du tilbyr? Vil det dekke kundenes behov? Hvordan får kundene tilført verdi gjennom deres produkt/tjeneste og tilfredsstiller produktet/tjenesten kundenes forventninger til verdiløftet? Hvilke konkurransefordeler gir disse kundeverdiene virksomheten?

3) Arenaer/kanaler – Hvilke arenaer/kanaler skal benyttes og gir disse arenaene konkurransefortrinn? Trengs det ulike kanaler for ulike kundesegmenter?

4) Kunderelasjoner – Hva slags relasjon ønsker virksomheten å ha med sine kunder? Hva slags forhold forventes det av kundene? Hvordan oppnår vi best kontakt med våre kunder?

5) Inntektsstrøm – Hva er kundene villige til å betale for deres produkt/tjeneste? Hvordan prissettes det dere tilbyr? Varier prisfølsomheten ut i fra ulike kundesegmenter?

6) Ressurser – Hva av ressurser trenger du for skapning og levering av produktet/tjenesten? Hvilke ressurser har virksomheten fra tidligere og kan dette gi konkurransefortrinn?

7) Kjerneaktiviteter – Hva må virksomheten gjøre for å levere verdiløftet til kundene? Hvilke interne og eksterne aktiviteter må utføres for å utlevere verdiløftet til kundene?

8) Partnere – Hvem er virksomhetens partnere/leverandører? Hvem er deres viktigste partnere? Hvilke konkurransefordeler gir partnerne til virksomheten?

9) Kostnader – Hvilke aktiviteter eller ressurser er dyrest? Hva er de største kostnadene? Blir det gitt konkurransefordeler ved virksomhetens kostnadsstruktur?

Lenkene benyttet i teksten, finner du nedenfor dersom dette fanget din interesse.

http://www.julieklippenberg.no/2018/01/23/forretningsmodell-business-model-canvas/

https://estudie.no/business-model-canvas/

https://www.innovasjonnorge.no/no/slettes/grunder/fra-ide-til-suksess/slik-lager-du-en-forretningsmodell/

The Business Model Canvas

Denne videoen er tatt fra Youtube, her beskriver den The Business Model Canvas- de 9 byggeklossene, og hva de går ut på.

Legg igjen en kommentar

Lukk meny